NEW S'S24 MIX & MATCH COLLECTION
0
מדיניות החלפות והחזרות
מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן לרבות הוראות משרד הבריאות.
 
 • ביטול עסקת הרכישה לפני משלוח הפריט - המשתמש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה, בגין העסקה.

 • במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לחנות הסטודיו ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה.

 • עלות דמי משלוח לא תחשב כחלק מעלות העסקה.

 • בהנחיית משרד הבריאות: חלקים תחתונים של בגדי ים - אינם ניתנים להחזרה.

 • חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחלפה/החזרה, בתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש - אך לא ניתן לקבל בעבורם זיכוי כספי – אלא פריט זהה לאחר החלפת המידה ו/או שובר זיכוי לשימוש בחנות הסטודיו בסכום אשר שולם על ידי המשתמש באתר בעת הרכישה בניכוי דמי משלוח ששולמו על ידי המשתמש.

 • ביחס לפריטים שאינם חלקים עליונים או תחתונים של בגדי הים, המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ביחס לפריט הניתן לביטול, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או במקרה של החלפת המידה, לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה.

 • ביטול עסקה (ביחס לפריטים הניתנים לביטול) ו/או החלפת מידה של חלקים עליונים של בגדי הים ו/או השבתם כנגד שובר זיכוי לשימוש באתר, יבוצעו באמצעות משלוח פריט לכתובתה של מפעילת האתר כאמור ברישא תקנון זה או הבאתו לחנות הסטודיו, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש. עלות ההחזרה חלה על המשתמש ותשולם על ידו.

 • כאמור הזיכוי או שובר הזיכוי לשימוש (לפי העניין) יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התוויות עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

 • ניתן להחזיר את המוצר הניתן להחזרה בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית - תוך 14 ימים מקבלתו. מפעילת האתר תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את הלקוח בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.

 • לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

 • שובר זיכוי לרכישות בחנות הסטודיו יינתן לתקופה של שנתיים מיום החזרת המוצר.

 • כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.

x

#{title}

#{text}

#{price}